Elektro-Serwis

Domofony

Domofony analogowe
Domofony cyfrowe
Wideodomofony
Bramofony

 

Monitoring


Kamery
Monitory
Rejestratory

 

Automatyka


Napкdy do bram skrzydіowych, przesuwnych i garaїowych

 
Systemy domofonowe
Wykonujemy kompletne instalacje domofonowe i wideodomofonowe na potrzeby klientуw indywidualnych, Spуіdzielni i Wspуlnot Mieszkaniowych oraz Deweloperуw - w pojedynczych budynkach, blokach i osiedlach. Wykonujemy instalacje od podstaw, na istniej±cym okablowaniu, modernizujemy lub wymieniamy istniej±ce systemy.

W naszej ofercie znajd± Paсstwo domofony i wideodomofony jedno i wieloabonentowe, obsіuguj±ce jedno lub wiele wej¶ж. Monitory wideodomofonu mog± byж wyposaїone w moduі pamiкci rejestruj±cy zdjкcia wchodz±cych osуb.

Projektuj±c instalacje domofonowe i wideodomofonowe opieramy siк gіуwnie na urz±dzeniach renomowanych firm ¶wiatowych: Urmet, Cyfral, Commax, Fermax, Farfisa.

Na wszystkie nasze instalacje udzielamy gwarancji i ¶wiadczymy usіugi staіej konserwacji.